Služby

  • kompletná výstavba rodinných domov
  • rodinné domy na kľúč

  • prezentácia stavieb v 3-D
  • cenová ponuka

  • stavebné povolenie, inžinierske siete
  • zodpovedný stavbyvedúci

  • projekty, znalecké posudky stavieb, prístavieb, obnov
  • verejnú súťaž vyhlásenú EÚ naša spoločnosť vyhrala a uskutočnila práce